Samhällsdebatt

Journalist: Vår bransch kommer att förgöra sig själv

15 min

Frilansjournalisten och debattören Jens Ganman publicerar en intervju med en anonym journalist som väcker frågor, tvivel, gillande och ilska över hela landet.

Den intervju som Östersundsjournalisten Jens Ganman publicerat på sin blogg har blivit mycket omdiskuterad. Den har väckt mycket gillande, men också ilska och en hel del tvivel kring autenciteten. Personen han säger sig ha talat med på ett café ska enligt artikeln jobba på en av de största dagstidningarna i Sverige och skräder inte orden kring arbetsklimatet i journalistbranschen, och kring det arbete journalister gör eller inte gör.

– Vi måste få igång en debatt kring den svenska journalistiken. Den här branschen håller fullständigt på att förgöra sig själv, och på ett personligt plan kommer jag inte kunna se mig själv i ögonen i framtiden om jag inte på nåt sätt bidrar till att försöka vända skutan rätt. Om det nu går, säger journalisten.

Den intervjuade journalisten, som sägs vara anonym av rädsla för att förlora sitt arbete, är mycket frän i sin kritik av hur arbetet ser ut på många redaktioner. Hen påstår att publiken eftersöker fakta, men inte får det; att ett komplicerat förhållningssätt till Sverigedemokraterna starkt har påverkat rapporteringen. Dessutom att många journalister är relativt okunniga inom de områden de bevakar, dåligt pålästa och hur inga eller få vågar invända mot rådande begrepp och koncensus.

På frågan kring vad det egentligen finns för belägg för den här verklighetsbeskrivningen, hävdar journalisten, genom Jens Ganman, att det är "iakttagelser under en lång tid i branschen". Enligt Jens Ganman menar den anonyme journalisten att det finns en väg att gå:

– Skriva om hur saker faktiskt förhåller sig och inte ägna sig åt den här ständiga försköningen av hur verkligheten ser ut. Även om den är jobbig att förhålla sig till. Det är inte vår uppgift att vara ideologiska grindvakter åt politiker och andra. Vi ska beskriva verkligheten som den är.

De åsikter den intervjuade journalisten saluför ligger nära de Jens Ganman själv anses ha, vilket har gjort många misstänksamma kring källans äkthet. Det förklarar Jens med att det skulle kunna vara så att källans åsikter kan ha influerat honom.

– Jag tror att den polariserade debatten i Sverige håller på att knäcka det här samhället fullständigt. Det är ett enormt problem och vi måste alla försöka dra vårt strå till stacken, hävdar Jens Ganman avslutningsvis som anledning till att han publicerat intervjun.