Försvaret krävs på svar om ryska rör

1:33 min

Karlshamns kommun vill veta varför kommunen inte bör låta ryska rör lagras i hamnen. Är det ryska bolaget Gazprom problemet? Eller "en ökad trafik i Östersjön"?

På måndag åker Karlshamns kommundirektör och vd:n för Karlshamns hamn till Stockholm för att träffa försvarsmakten. Kommunen vill ha ett tydligt svar på varför de inte bör lagra ryska rör i Karlshamns hamn.

– Jag hoppas att vi efter måndagens möte har en klar bild. Antingen säger vi "nej, vi förstår. Rören kommer inte heller att lagras i några andra hamnar", säger Per-Ola Mattsson (S), kommunalråd i Karlshamn.

– Eller så har vi löst frågan så att vi kan ta emot rören och vi säkrar upp det på olika sätt.

"En ökad trafik"
Försvarets besked hittills har varit att om Karlshamns hamn skulle teckna ett avtal och låta ryska rör lagras i hamnen, så skulle det innebära en ökad trafik i Östersjön, vilket i sin tur skulle påverka försvaret negativt.

Men den förklaringen duger inte, menar Karlshamns kommun. Antalet fartyg som anlöper Karlshamns hamn ökar med ungefär tio procent varje år.

Trafiken ökar oavsett
En ökad trafik i området får alltså försvaret alldeles oavsett om det blir något avtal eller inte. Och är ökad trafik i så fall ett problem efter hela kusten, undrar Per-Ola Mattsson.

– Kan då inte heller Stockholms hamnar, Karlskrona hamn och Oskarshamns hamn och så vidare, öka sina verksamheter? undrar Per-Ola Mattsson.

Gazprom eller ökad trafik
Karlshamns kommuns fråga till försvaret kan alltså förenklas till; måste landets hamnar hålla tillbaka sin utveckling av hänsyn till försvaret? Eller är det i själva verket det ryska bolaget Gazprom som är problemet?

– Om svaret är Gazprom så kräver det att rören inte kan lagras i någon annan hamn i Sverige.

Hur skulle du reagera om rören skulle lagras i någon annan hamn i Sverige?

– Alltså, det blir ju jättekonstigt, säger Per-Ola Mattsson.