20 000 asylsökande unga i väntan på åldersbedömning

1:48 min

Just nu pågår en upphandling av läkarundersökningar, som ska göra rättssäkra åldersbedömningar av asylsökande barn och ungdomar. Men under tiden fortsätter Migrationsverket att fatta beslut som tidigare.

Esmat Safdari från Afghanistan ville göra en medicinsk undersökning, men har inte lyckats hitta en tandläkare som är beredd att göra det.

– Jag pratade med min gode man, han sa att han hade ringt alla tandläkare i Östergötland men att ingen ville göra en åldersbedömning, säger Esmat Safdari.

Medicinska ålderbedömningar har varit kontroversiella. Eftersom osäkerheten har bedömts stor är det många läkare och tandläkare som inte velat utföra undersökningarna.

I maj 2016 förra året gav regeringen Rättsmedicinalverket i uppdrag att ta fram en rättssäker metod för de här medicinska åldersbedömningarna.

Det blev en metod som grundar sig på röntgenundersökningar av både visdomständer och knäled.

Upphandlingen av de kliniker som ska göra analyserna väntas bli klar inom ett par veckor. Och man räknar med att komma igång med undersökningarna nu under första kvartalet.

Men det är fortfarande oklart om kapaciteten kommer att finnas för att göra alla analyser. I dag finns uppemot 20 000 öppna asylärenden med personer som uppgett att de är under 18 år.

Och enligt Migrationsverket kan det bli aktuellt med en medicinsk åldersbedömning i 30 till 70 procent av de här fallen. Elias Palm är metodansvarig på Rättsmedicinalverket:

– När väl undersökningarna är gjorda så är väntetiden hos rättsmedicinalverket försumbar. Däremot vet vi inte, eftersom upphandlingen inte är klar, vilken kapacitet dessa kliniker kommer att ha, säger Elias Palm.

Under tiden fortsätter Migrationsverket att fatta beslut i de här ärendena. Esmat Safdari från Afghanistan, som inte lyckades få en medicinsk ålderbedömning, fick avslag både på sin asylansökan och samtidigt sin ålder uppskriven

--Samma dag som jag fick avslag, var jag tvungen att flytta från HVB-hemmet till ett boende för vuxna. Det var jättesvårt för mig, säger Esmat Safdari från Afghanistan.