Forskare kritiska till riktlinjer för behandling av depression

1:11 min

Socialstyrelsen får skarp kritik för sitt förslag till rekommendationer för behandling av depression och ångest. Flera nordiska psykoterapiforskare skriver på DN Debatt att de nya riktlinjerna ger sämre vård och kan ge fler sjukskrivna. En av kritikerna är Rolf Holmqvist, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

– Vi underkänner det sätt som de har gjort förslaget på, deras sätt att värdera forskning och även deras sätt att tänka kring vad psykoterapi är, säger Rolf Holmqvist. 

I december lade Socialstyrelsen fram förslaget till nya riktlinjer för behandling av depression och ångest. De nya rekommendationerna är ute på remiss och är tänkta att börja gälla i höst.

I förslaget ges bland annat kognitiv beteendeterapi, KBT, en framstående plats, trots att andra behandlingar är minst lika bra, skriver de sjutton nordiska forskarna på DN Debatt.

Kritikerna anser också att de nya råden för allvarlig depression bara innehåller biologiska behandlingar som antidepressiva läkemedel och elbehandling. I Danmark till exempel rekommenderas läkemedel i kombination med psykoterapi.

De danska riktlinjerna baseras på studier som Socialstyrelsen struntat i, säger forskarna. 

– Vi vill att man lägger det här förslaget åt sidan, skaffar in experter utifrån som är opartiska och som sedan försöker modifiera förslaget, säger Rolf Holmqvist.