Ovanliga godartade cellförändringar kan öka risk för bröstcancer

Endast väldigt ovanliga former av godartade cellförändringar ökar risken av bröstcancer.

Kvinnor som har en viss typ av ovanlig, men godartad cellförändring i brösten kan löpa större risk att drabbas av bröstcancer. Det enligt en studie på tiotusen kvinnor som publicerats i New England Journal of Medicine.

Det visade sig då att bland de kvinnor som haf ten viss relativt ovanlig typ av cellförändringar, fanns det en större risk att de senare drabbades av bröstcancer. Men för de som hade haft den allra vanligaste typen av cellförändringar var risken oförändrad.