RECENSION – LITTERATUR

Jörn Donner smädar 100-åringen Finland i ny bok

2:58 min

I år firar Finland 100 år som självständigt land. En som själv levt hela 84 av dessa 100 år är författaren, filmregissören, producenten och politikern Jörn Donner, som just kommit ut med "Suomi Finland", en liten "paskill" eller smädesskrift om tillståndet i det hemland som han älskar och avskyr.

Hör ett längre samtal med Thella Johnson om Jörn Donner och "Suomi Finland" i ljudlänken under artikeln

Titel: "Suomi Finland"
Författare: Jörn Donner
Språk: Svenska
Antal sidor: 120

Det är ingen smickrande bild av hundraåringen Finland som målas upp i den här "paskillen" som tillägnas Finland jubileumsåret 2017. Men det är helt i sin ordning. Det är ju Jörn Donner, mannen bakom citat som "Allt är meningslöst, inklusive livet".

Man kan ofta möta Jörn Donner på tillställningar i Helsingfors. Han har fortsatt vara verksam som både författare och politiker och är mycket aktiv i finländsk samhällsdebatt, även sen han passerat åttio. Och trots att han aldrig i skrift tycks antyda försök att vara rolig, eller kanske just därför, så skrattar jag högt flera gånger. Ibland skönt uppgivet, som till exempel när Jörn Donner beskriver den besvikelse han idag känner över politiska protester han deltagit i under sitt liv, och hur dessa enligt honom inte haft någon som helst effekt. Och avslutar: "Och jag fick inte ens gott samvete."

Donner som varit aktiv i både liberala Svenska Folkpartiet och Socialdemokraterna i Finland, säger att han känner sympati med alla som protesterar mot den finska regeringen just nu. Men sin vana trogen är han övertygad om att inte heller dessa protester kommer att leda någon vart. "Endast en jordbävning kan fälla den här majoritetsregeringen", tror han. Sedan räknar han upp en lista över reformer som han är säker på aldrig kommer att kunna bli av i det politiska "slow fox-landet Finland".

Landet förblev "en glipa mellan bark och träd", skriver Donner. Ett land där ingenting riktigt får utvecklas fritt utan är fast i vissa historiska och geografiska låsningar. Som att träffa affärsmän med titeln "bergsråd" på middagar, en kvarleva från den svenska tiden som Sverige sen länge har avskaffat, men som lever sitt eget liv i den finländska republiken. Jörn Donner irriterar sig på sina bergsrådsbekanta, han tycker att de pratar för mycket om pengar. Ett annat irritationsmoment är det ständiga flaggandet i Finland där så gott som varje dag är flaggdag som författaren sällan minns eller bryr sig om upphovet till.

Smädesskriften "Suomi Finland" är som en sorts motgift mot den nationella yra som snart kommer att ta Finland i besittning och inte släppa före självständighetsdagen i år den sjätte december, om ens då.

Ändå medger Jörn Donner att detta "mellanbokslut" som han kallar det, 100 år av "hotad frihet" i glipan mellan bark och träd, kanske är det minst dåliga av de alternativ som funnits.

Något fritt Finland hade det inte blivit, varken under svenska kungar eller ryska självhärskare, skriver han.