Bisamhällen utspridda i snön

2:53 min

Alla 15 kuporna i en av Martin Svenssons bigårdar var totalförstörda när han kom dit och det är oklart vem eller vad som varit där.

Ramarna som bina övervintrar i låg utspridda på marken i snön när Martin Svensson skulle titta till bigården utanför Blentarp i helgen.

- Samhällena var totalförstörda, omkullvälta och materialet utspritt och delvis sönderslaget. Bina och ramarna var utspridda på marken, berättar Martin Svensson.

Bina övervintrar i kuporna och vissa av dem har klarat sig även utanför kuporna, men många har dött efter den här händelsen.

- Det finns inga djurspår i närheten så jag befarar att det är människor som varit där och förstört, säger Martin Svensson.

Snö har fallit på platsen efter att bikuporna har välts, därför finns inga spår att se på marken. Nu kommer Martin Svensson att leta ersättare till de förstörda samhällena.

- Jag har en verksamhet som bygger på honungsproduktion och det här innebär ett produktionstapp på nästan ett halvt ton honung.