Rättsosäker situation för många asylsökande

2:11 min

Bristen på tolkar av det afghanska språket dari är ett allvarlig problem, menar Kammarkollegiet, som är den myndighet som auktoriserar tolkar.

När det gäller dari så finns det bara sex stycken auktoriserade tolkar i hela landet, berättar Ivett Larsson, handläggare på Kammarkollegiets rättsavdelning.

– Det innebär att myndigheterna och de personer som behöver tolkning på dari, inte i alla situationer kan få kvalificerad tolkhjälp, säger Ivett Larsson.

I Ekot imorse berättade vi att Migrationsverket på grund av den stora bristen på tolkar av dari emellanåt använder sig av tolkar av det närbesläktade språket persiska.

Det leder en rättsosäker situation för många asylsökande, menar Anders Sundquist, chefsjurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

– Vi ser i viss utsträckning att tolk och sökanden inte förstår varandra helt. Och mot bakgrund av att det är så pass många asylsökanden som kommer från Afghanistan, så är det klart att det är ett stort problem, säger Anders Sundquist.

Migrationsverket ska avbryta ett samtal om förståelsen mellan tolk och asylsökande inte är god. Och Magnus Bengtsson, processägare på Migrationsverket med ansvar för asylprocessen, säger till Ekot att det är olyckligt om det i vissa fall inte har skett.

Han säger också att Migrationsverket nu håller på att ta fram en handlinsplan som ska säkerställa att deras personal får bättre utbildning i hur de ska agera i situationer där tolk är inblandad.

– Vi ska inte tumma på tolkkvalitén utan det ska finnas en god förståelse i den här situationen. Det är väldigt viktigt, så att den sökande får förklara sig så att det blir förståeligt för oss, säger Magnus Bengtsson.

Kammarkollegiet har auktoriserat tolkar i dari sedan 2009, men intresset har varit lågt och idag finns alltså bara sex auktoriserade daritolkar i hela landet, plus ytterligare ett 20-tal som är utbildade men inte auktoriserade.

Men nu ser myndigheten ändå en viss ljusning. Antalet platser på de tolkutbildningar som finns har ökat sista året och Kammarkollegiet kommer från och med i år att erbjuda fler provtillfällen för auktorisation i dari, berättar Ivett Larsson.

– Vid det senaste provtillfället så hade antalet sökande i dari fördubblats. Och nu hoppas vi att de utbildningar som finns ska leda till att fler kvalificerade sökande söker sig till auktorisation.