Harriet Wallberg JO-anmäler KI

1:08 min

Händelserna runt kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska Institutet har nu lett till att den förra rektorn Harriet Wallberg JO-anmäler Karolinska Institutet och utredaren Sten Heckscher. I anmälan anklagas institutet för en lång rad missvisande uppgifter i utredningen om händelserna.

– Efter att jag läst Sten Heckschers rapport och fann att det fanns väldigt många allvarliga sakfel kontaktade jag advokatfirman som nu har granskat rapporten och slutsatserna i den. Advokatfirman fann att det fanns skäl att JO-anmäla KI:s hantering av granskningen. Och det är det vi nu har gjort, säger Harriet Wallberg till Ekot.

När händelserna runt den omtalade kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrups-operationer blev allmänt kända, tillsatte Karolinska Institutet en utredning under juristen Sten Heckscher för att ta reda på vilket ansvar Karolinska Institutet hade för rekryteringen av Macchiarini och hanteringen av de misstankar om forskningsfusk som riktats mot honom.

När Sten Heckscher presenterade resultatet av utredningen den 5 september förra året namngavs bland andra före detta rektorn Harriet Wallberg som en av dem som varit delaktig i rekrytering och bristande granskning av Macchiarini.

Det är bristande saklighet och opartiskhet i samband med den här granskningen.

Samma dag fick hon sparken från sitt dåvarande arbete som universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet av forskningsminister Helene Hellmark Knutsson (S). Hon fick också lämna flera förtroendeposter.

På måndagen JO-anmälde Harriet Wallberg såväl Karolinska Institutet som Sten Heckscher för att hans utredning ska ha varit missvisande och innehålla en rad felaktigheter.

– I rapporten så finns en hel rad av fel. Det är bristande saklighet och opartiskhet i samband med den här granskningen. Och sen att det finns brister i diarieföringen, det vill säga att man inte har diariefört det bakgrundsmaterial som finns, säger Harriet Wallberg.

I anmälan uppmanas JO att pröva om granskningen varit objektiv, om utredaren tillsattes på ett korrekt sätt och om genomförandet av utredningen följt de förvaltningsrättsliga principerna inom offentlig verksamhet.

I JO-anmälan skriver Wallbergs advokat att utredaren Sten Heckscher kan ha varit jävig, och att han har utelämnat uppgifter som talat positivt för Harriet Wallberg och negativt för efterträdaren Anders Hamsten. Sten Heckscher anklagas även för att ha undlåtit att intervjua personer med betydande insyn i Macchiarinis forskningsfusk.

Harriet Wallbergs renommé har skadats allvarligt av utredningen, enligt anmälan till JO.

– Den har innburit att jag har fått stiga av ganska många av de uppdrag jag har haft. Plus att jag fick avsluta min tjänst som universitetskansler. Så det har inneburit ganska stora förändringar i mitt liv, säger Harriet Wallberg.

Sten Heckscher avböjer en kommentar, men säger till Ekot att JO nu får granska frågan.