Nordirland utlyser nyval i mars

1:27 min

Nordirland går till nyval i mars. Detta sedan den överenskomna maktdelningen mellan de tidigare hårt stridande falangerna havererade i förra veckan. Nu riskerar de gamla motsättningarna att väckas till liv igen.

– Sinn Féin har valt att tvinga fram ett val som riskerar Nordirlands framtid och stabiliteten i landet och som inte tjänar något förutom dem själva. Det sa Nordirlands försteminister Arlene Foster under måndagen. Hon representerar unionspartiet Demokratiska Unionister.

Det politiska systemet i Nordirland förlamades sedan den biträdande försteministern Martin McGuinnes avgått. McGuinness tillhör det republikanska partiet Sinn Féin.

Sinn Féin har vägrat att utse någon efterträdare till McGuinness. Och eftersom den regionala politiska ledningen i Nordirland bygger på maktdelning mellan de två tidigare stridande parterna, så utlystes i kväll nyval till den andra mars.

Formellt handlade avgången om en tvist om hur ett bidrag till förnyelsebar energi har hanterats. Men i praktiken innebär avgången att Nordirland nu saknar politisk ledning, eftersom den känsliga politiska situationen bygger på ett delat ledarskap mellan de två stora partierna, republikanska Sinn Féin och det demokratiska unionistpartiet DUP.

Det här innebär bland annat att Nordirland saknar ett fungerande politiskt system under perioden då Storbritannien ska slå fast hur utträdet ur EU ska gå till. Och Nordirland röstade, precis som Skottland, med stor majoritet nej till att lämna EU. EU-utträdet riskerar att väcka de gamla motsättningarna till liv mellan Republikaner och unionister, eftersom det kan leda till en bevakad gräns mellan Nordirland och republiken Irland.

Det nordirländska parlamentet har varit upplöst tidigare. Från 2002 och fem år framåt stod Nordirland istället under direkt styre från London.