Shopping istället för skörd på hans mark

3:44 min

Varje år byggs ungefär 700 hektar svensk jordbruksmark bort. I Kristianstad byggs ett nytt köpcentrum där Lars Göransson skördade vete och raps 2015.

– 2015 skördade vi stärkelsevete, drygt elva ton, och sedan hade vi raps där, drygt fem ton per hektar. Det var jag storbelåten med, det är inte ofta vi tar de skördarna, säger Lars Göransson.

Men där Lars Göransson i Kristianstad fick de här skördarna där byggs nu ett köpcentrum.

– Det är inte roligt att se detta, för nu är den här åkermarken förstörd för all framtid.

I Kristianstad har kommunen de senaste åren beslutat om exploatering av mycket rik jordbruksmark intill motorvägen E22, ett köpcentrum och ett industriområde. I det senare fallet har både länsstyrelsen och LRF haft invändningar, men kommunen har fullföljt ärendena ändå, eftersom politikerna ansåg att satsningarna är nödvändiga för kommunens utveckling och att det inte finns någon annan lika bra lokalisering.

Men numera är det bara ett par promille av svensk jordbruksmark som byggs bort varje år, säger John Andersson på jordbruksverket.

– Så ur ett generellt nationellt perspektiv är kanske inte problemet speciellt stort, men sedan finns det vissa kommuner och vissa områden - främst i Skåne, men också runt en del större städer längre norrut - där man har en hög exploateringstakt och man tar mycket god jordbruksmark i anspråk.

Även i Lund har politikerna sagt ja till stora strategiskt viktiga satsningar på rik åkermark, till exempel forskningsanläggningen ESS.

Jan Annerstedt (FNL) är en politiker i Lund som tycker att de styrande i kommunen alltför ofta offrar de bästa jordarna.

– Alltså goda ändamål hela tiden, det heter så, att "man tar bara några små steg", och "det här kan man ta som ett undantag". Men nu har de här undantagen blivit så många att det är snarast en regel att man tar jordbruksmark.

– Och vi tycker att man tagit jordbruksmark i de bästa delarna runt jord, +10-mark, den bästa mark som finns i Sverige.

Olof Bågenholm är pensionerad agronom i föreningen "Den goda jorden" som startades just i Skåne när det byggdes bort åker i helt annan omfattning för några decennier sedan.

– När man ser hur åkermarken exploateras, så blir man skrämd. Det tar ju många hektar av Sveriges, Europas och världens bästa åkermark.