Bästa jordbruksmarken byggs bort

7:32 min

På åkrarna där Lars Göransson skördade rikligt med vete och raps, bygger Kristianstad nu ännu ett köpcentrum. Samma öde drabbade Eva Göransson utanför Malmö när det blev motorväg, industrier och affärer på hennes åkermark. Bit för bit offras landets bästa jordar.

Hör också hur Pierre Månsson(L), kommunalråd i Kristianstad, försvarar byggandet på åkermark.

Och i Skåne uppstår det med jämna mellanrum debatt när politikerna i kommunerna beslutar sig för att offra åkermarken, därför att man tycker att olika exploateringar - som köpcentrum och industriområden - är viktigare.

I Studio Etts reportage hörs också John Andersson på Jordbruksverket, som vet att det procentuellt sett inte längre byggs bort så mycket svensk jordbruksmark, men att man i till exempel Skåne "har en hög exploateringstakt och man tar mycket god jordbruksmark i anspråk.

Dessutom Jan Annerstedt, politiker i Lund som tycker att de styrande i kommunen alltför ofta offrar de bästa jordarna, och Olof Bågenholm  i föreningen "Den goda jorden" som startades just i Skåne när det byggdes bort åker i helt annan omfattning för några decennier sedan.