Lund

Tufft läge på akuten i Lund

2:27 min

Personal på flera akutmottagningar i landet larmar om att läget just nu är väldigt ansträngt. I förra veckan slog personalen i Helsingborg larm, och nu är det Lunds tur.

Just nu söker sig många patienter till akuten, samtidigt som det saknas vårdplatser på sjukhuset.

– Det är ansträngt. Vi har inte fysiska förutsättningar för att göra ett bra och patientsäkert jobb. Dåliga dagar har man 20-30 patienter på två undersköterskor och en sjuksköterska, och då säger det sig själv att det är svårt att hålla koll på alla patienter, säger Torgny Lindau, undersköterska och skyddsombud för Kommunal på akuten i Lund.

Hur påverkar det er på akuten, att det saknas vårdplatser?

– Sjukhuset problem blir ju akutens problem. Vi kan inte stänga, och det innebär att patienter får ligga kvar och ibland övernatta hos oss. Vi får bedriva vårdavdelningsarbete, men vi är bemannade för att ta hand om ett akut flöde.

Vårdplatsbristen hänger ihop med svårigheten att rekrytera sjuksköterskor, och antalet vårdplatser har minskat på de flesta håll jämfört med några år tillbaka. Just nu är det många influensafall och många med vinterkräksjuka som belastar akutmottagningarna, och då räcker inte vårdplatserna till. Det leder till att patienter blir kvar på akuten, ibland i sängar i korridorer eller väntrum.

– Vi har personal som går ner i arbetstid, som blir sjukskrivna för att de gått in i väggen och som mår väldigt dåligt, för att de känner att de kanske inte kan hålla koll på alla patienter som man skulle vilja, säger Torgny Lindau.

Maria Ohlson Andersson, som är verksamhetschef för akutsjukvården på Skånes universitetssjukhus, håller med om att läget är tufft.

– Det är väldigt ansträngt på hela SUS just nu, både på akutmottagningarna och vårdavdelningarna. Det är inte fler patienter som söker sig till akuten i Lund i år jämfört med förra året, men patienterna vistas kvar lite längre tid än förra året, säger hon.

Däremot delar inte Maria Ohlson Andersson uppfattningen att patientsäkerheten är hotad.

– Jag tycker att vi tar ansvar för patientsäkerheten.

– Vi har gjort flera insatser tidigare, till exempel bemannat upp med undersköterskor. Vi har också under de mest belastade tiderna på dygnet omvårdnadsledare, som är erfarna sjuksköterskor, som kan hjälpa till att prioritera bland patienterna som man har ansvar för, säger hon.

Sedan början av januari finns det också en primärvårdsfilial inne på akuten i Lund, som kan ta hand om de patienter som kan få hjälp av primärvården. Under våren kommer också fler vårdplatser att öppnas på sjukhuset.

Kommunals skyddsombud på akuten i Lund har gjort en arbetsmiljöanmälan, en så kallad 6.6a-anmälan. Facket anser att arbetsgivaren inte lyssnar på skyddsombuden, att man inte utför systematiskt arbetsmiljöarbete, och att man använder övertid på ett otillåtet sätt.

– Jag kan inte kommentera anmälan vidare, innan vi har satt oss ner med facket, säger Maria Ohlson Andersson.

Hör intervjun med verksamhetschefen Maria Ohlson Andersson nedan.