Ensamagerande största terrorhotet i Sverige

2:48 min

Det största terrorhotet i Sverige under 2017 bedöms komma från personer som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism.

Det är mer sannolikt att en person inspireras av till exempel IS och agerar på egen hand än ett storskaligt attentat styrt av en terrorgrupp.

Det säger chefen för Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning, NCT, i en intervju med Ekot inför att NCT idag släpper sin hotbedömning för kommande år. 

– Den största risken vi ser det är just den enskilde aktören, som har låtit sig inspireras och kanske radikaliserats, näst intill på egen hand. Vi ser att den risken är större än att vi får ett stort koordinerat attentat med ett flertal agerande liknande i Paris till exempel.

– Det ser vi som en mindre risk relativt den ensamagerande, säger Mats Sandberg, chef för Nationellt centrum för terrorhotbedömning. 

Där arbetar analytiker från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt, FRA, och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, med att göra övergripande bedömningar av terrorhotet mot Sverige.

Bedömningen för 2017 är att hotnivån kommer att ligga kvar på en trea på den femgradiga skalan, alltså ett förhöjt hot. Och det är fortfarande hotet från personer som sympatiserar med våldsbejakande islamistisk extremism som är orsaken till det förhöjda hotet.

– Det är den våldsfrämjande islamismen och dess kopplingar till Sverige som är grunden för den här trean, säger Mats Sandberg.

Enligt NCT kan det bland de som återvänt efter att stridit med till exempel terrorgruppen IS i Syrien, eller Daesh som gruppen också kallas, finnas personer som har avsikt och förmåga att begå attentat.

Men erfarenheterna från 2016 visar att det ofta är personer som aldrig rest som ligger bakom attentat, säger NCT:s chef Mats Sandberg:

– Det vi ser där vad gäller västvärlden, är att merparten av planerade och genomförda attentat är just genomförda av personer som inte har varit i en konfliktzon, säger han. 

Enligt bedömningen är det sannolikt Islamiska staten som är den största inspirationen för våldsbejakande islamister i Sverige och i bedömningen har man också tagit med att gruppen nu ställt om sin propaganda, och i allt större utsträckning uppmanar personer att begå attentat där de är.

– Det är en del i bedömningen. Men det är inte skäl för oss att höja. I den här trean, den förhöjda nivån, ingår risken att det kan ske ett attentat i Sverige. Så det går absolut inte att säga att det inte är någon fara överhuvudtaget, säger Mats Sandberg. 

Enligt NCT har resandet för att ansluta sig till våldsbejakande grupper i Syrien och Irak minskat under 2016. Och bland det fåtal som rest har de flesta inte rest för att ansluta sig till IS, utan till Jabhat Fatah al-Sham - tidigare Nusrafronten - och liknande grupper.

Och enligt Mats Sandberg kan det vara ett tecken på att IS dragningskraft är på väg att minska.

– Där kan vi se att lockelsen till Daesh minskar. Men det innebär inte att den totala lockelsen att gå till den här typen av grupper minskar, utan man går då gärna istället till al-Qaida-strukturer som funnits under en lång tid. Men al-Qaida hamnade tidigare lite i bakvattnet till Daesh, säger Mats Sandberg. 

När det gäller hotet från politiskt motiverad terrorism - som risken att personer som sympatiserar med höger- eller vänsterextremism begår terrorhandlingar i Sverige - gör NCT bedömningen att det hotet är lågt. Det innebär att det är en tvåa på den femgradiga skalan.

NCT tar också i bedömningen upp hotet från separatistiskt motiverad terrorism, och där sänker man hotnivån från en tvåa - lågt hot - till en etta - inget hot.

Enligt Mats Sandberg fanns det tidigare en del information om att konflikten mellan kurdiska PKK och turkiska staten skulle kunna leda till terrorhandlingar också i Sverige.

– Det fanns en del sådan information under 2015, men 2016 ser vi egentligen ingenting sådant, och därför har vi valt att sänka den nivån, säger Mats Sandberg, chef för NCT.