Oviss framtid för Internationella biblioteket

2:47 min

Ett av Europas största mångspråkiga bibliotek, internationella biblioteket, ska integreras i stadsdelsbiblioteken. Personalen befarar att det i praktiken innebär en nedläggning.

– Vi befarar att den kompetens och det fantastiska och unika bestånd som vi byggt upp under 17 år kommer att duttas ut som det beskrivits, säger Matilda Wallin, bibliotekarie på Internationella biblioteket, ett öppet bibliotek i Stockholms stad men även en kompetens- och medieresurs för länet och hela landet.

Här finns en stor samling av böcker och musik på mer än 100 olika språk. Bland personalen finns det kunskaper i 25 till 30 språk och 2011 utsågs man till Årets bibliotek av fackförbundet DIK.

Internationella biblioteket ska nu enligt Stockholms stadsbiblioteks planer integreras i stadsbiblioteken, vilket innebär att spridas över hela bibliotekssystemet och att delar av samlingarna ska ut till stadsdelsbiblioteken.

Utbudet och kompetensen ska finnas där den behövs, i alla delar av staden, menar Katti Hoflin som är stadsbibliotekarie i Stockholm stad.

– Jag tror att det säkerligen var en bra idé när man skapade det här. Men idag så är vi ju ifrån många språkområden i hela staden. Och därför är det egentligen lite konstigt att pratar du ett särskilt språk så måste du ta dig till den här byggnaden, säger Katti Hoflin. 

Jag tycker precis tvärtom

Att det skulle vara otidsenligt med en separat byggnad för böcker på andra språk än svenska, utöver den mångspråkiga litteratur som redan finns på övriga bibliotek, håller inte bibliotekarien Matilda Wallin med om.

– Jag tycker precis tvärtom. Och vi har även personal som har ett annat modersmål än svenska, och även låntagare som har ett annat modersmål, som tycker precis tvärtom, säger Matilda Wallin.

– Just att det finns ett speciellt hus där de här böckerna är samlade gör att det visar att det är något man vill satsa på och som man tycker är bra, säger hon och berättar att många i personalen ser den nya organisationen som en nedläggning. 

Bakgrunden till den förändrade verksamheten är dels en budgetfråga, det tidigare mångspråksuppdraget från landstinget har istället lagts hos Regionbibliotek Stockholm och dels så ingår det i förnyelsearbetet av Stockholms huvudbibliotek i Asplundshuset.

Om man vill vara museal

Det är ett folkbibliotek som i Sverige och i Europa har böcker på flest språk. Är inte det värt att bevara?

– Jo, om man nu vill vara museal. Då ska man bevara. Men om man vill ta på allvar att vi jobbar med skattemedel då är det oerhört viktigt att man inte bara bevarar utan att man också tittar på om det här fungerar optimalt, säger Katti Hoflin. 

Exakt när och på vilket sätt Internationella bibliotekets verksamhet ska integreras och komma till del för både Stockholm stad och resten av landet är ännu inte helt fastställt enligt Katti Hoflin.