Samhälle

Misstänkt kartläggning av personal på länsstyrelsen

1:35 min

Personal på länsstyrelsen i Jämtland har de senaste åren märkt en ökning av konstiga vänförfrågningar på sociala medier. Nu har Säpo kopplats in.

Anledningen till att Säpo kontaktats är att det det finns misstankar om adet kan vara fråga om långsiktig kartläggning av personalen.

Det kan tyckas oskyldigt att bli vän med någon på sociala medier men långsiktigt kan syftet vara att kartlägga myndighetspersonal. Just i det här fallet var det personal vid enheten för krisberedskap. Det är också en av anledningarna att man upptäckte det, då den personalen jobbar med frågor kring totalförsvar och är medvetna i frågan. 

– Vi har noterat det och känt att det är något vi behöver vara observanta på, säger Simon Keskitalo, säkerhetsskyddschef på länsstyrelsen, till P4 Jämtland.

Länsstyrelsen har tagit upp det med Säkerhetspolisen som i en kort kommentar till P4 Jämtland säger att de och länsstyrelserna har ett kontinuerligt samarbete - men exakt vad som diskuteras vill dom inte gå in på eftersom det skulle röja säkerhetspolisens operativa arbete.

Att det var just personal vid enheten för krisberedskap som fick de konstiga vänförfrågningarna betyder inte att övrig personal inte har blivit utsatt för en ökning av samma typ av förfrågningar.

– De kanske inte har tänkt på det bara, säger Simon Keskitalo.

– Det finns all anledning att informera mer om den här typen av aktivitet som kanske inte är så allmänt känd. Jag tycker man bör tänka till innan man blir vän med vem som helst som man inte känner. Men det är upp till var och en att avgöra, säger Simon Keskitalo.