Moderater i Stockholm vill lägga ner Arbetsförmedlingen

1:16 min

Lägg ner Arbetsförmedlingen och inför en jobbpeng för arbetslösa i stället. Det föreslår Moderaternas reformgrupp i Stockholms län.

Beskedet kommer från säger gruppens ordförande Josefin Malmqvist (M).

– Vi har ju sett att Arbetsförmedlingen har spelat ut sin roll. En rapport från LO visar att det bara är 14 procent av alla jobb som förmedlas genom Arbetsförmedlingen, säger Josefin Malmqvist.

– De flesta på svensk arbetsmarknad får jobb på andra sätt, Linked In och andra kanaler.

Det är moderater från både Stockholms Stad och Stockholms län som i dag presenterar en lång rad förslag med målet att minska arbetslösheten och förbättra integrationen.

Ett av förslagen är alltså att avskaffa Arbetsförmedlingen. I stället vill gruppen att det införs en nationell jobbpeng, som den som är arbetslös ska kunna använda för att få hjälp till arbete.

– Det innebär att varje person som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att välja en palett av insatser. Det är inte Arbetsförmedlingen som utför insatser utan vi tror att det finns en rad andra aktörer som kan göra det, säger Josefin Malmqvist.

– Till detta vill vi givetvis att man kopplar en resultatstyrning, bara de som visar resultat med kort väg till arbete ska vara möjliga att välja.

Men det är den arbetslösa själv som ska välja?

– Ja, men med stöd från professionella och kompetenta personer som arbetar med detta, som hjälper till att coacha och matcha och vägleda.