Landskrona

Skola flyttad efter giftskandal

3:11 min

I början av december tvingades återvinningsföretaget Befesa Scandust i Landskrona att stänga sedan man mätt upp höga halter av cyanid och tungmetaller på området. Nu har en gymnasieskola i närheten tillfälligt flyttat.

En av grannarna på Varvsudden är gymnasieskolans industriprogram som i slutet av höstterminen valde att flytta sin verksamhet därifrån för att inte utsläppen skulle drabba personal och elever.

– Lite oroliga blev vi och undrade om vi var drabbade, säger Ibrahim Mahoul, en av de sjutton eleverna på gymnasieprogrammet.

– Men det var bra att våra lärare var rädda om oss, säger han.

Giftskandal, skyhöga halter av cyanid, miljonviten och produktionsstopp, ord som i korthet beskriver medierapporteringen om utsläppen från Befesa Scandust på varvsudden i Landskrona.

- Företaget kartlägger nu föroreningarna i området och i nuläget finns det inget som tyder på att det skulle vara hälsofarligt att vistas i skolans lokaler, men samtidigt är det viktigt att ta människors oro på allvar, säger Margareta Svenning, jurist på Länsstyrelsen.

När skolledningen i december beslutade att flytta utbildningen från varvsudden motiverade man det med säkerheten för personal och elever.

– Vi ville ju säkerställa att utsläppen på varvsområdet inte drabbar våra elever eller personal, säger Magnus Wahlberg, som är verksamhetschef. Och hälsa går ju alltid före men det var ett svårt beslut eftersom eleverna vill ha sin praktiska undervisning. Så nu letar vi för att hitta ersättningslokaler.

Det var lärarna som berättade för eleverna om utsläppen av cyanid och tungmetaller på återvinningsföretaget.

– Jag trodde jag var drabbad redan eftersom jag varit där några gånger men nu är det tråkigt att inte kunna göra mina praktiska ämnen längre, berättar Sebastian Grzeszczuk.

Det är han inte ensam om. Efter flytten från lokalerna på Varvsudden får de fyra blivande svetsare som P4 Malmöhus träffat ägna sig åt teori i skolbänken istället för praktik i verkstan.

– Jag valde industriprogrammet för att hålla på i verkstan och inte för att sitta och ha teori hela dagarna, säger Albin Leo med eftertryck.

Och Daniel Thulin håller med:

– Man saknar att göra det praktiska och att inte kunna jobba med händerna.