Öppna kontorslandskap skapar kreativitet och ohälsa

9:55 min

Nya krav men också ny kreativitet kommer ur de öppna kontorslandskap som de flesta arbetsplatser idag satsar på. Men forskare varnar för att ett konstant brus kan ge en psykisk ohälsa.

Ann Bergman vid Karlstads Universitet är professor i arbetsvetenskap , menar att det inte är bra att generalisera för mycket:

– Det fungerar både bra och dåligt. De som jobbar där måste lära sig att sätta nya gränser och att kompromissa med ljud och ljus och kanske hitta nya arbetssätt.

Forskning visar att prestationsförmågan sjunker i vissa fall,  medan samarbetsförmåga ökar. Det som påverkar mest är ljudnivån från omgivande ljud. 

Landstinget i Värmland flyttade för ett par år sedan från enskilda kontor för medarbetarna till öppna kontorslandskap i ett nytt landstingshus. Ett byte som Susanne Forslund personalchef på landstinget säger så här om:

 – Mycket oro men mycket inspiration kreatitvitet. Synpunkterna idag är  blandade. Det som det mest handlar om är att bli stressad av ljud som upplevs som att du avbryts.

Men det är mycket olika för olika människor vad som stressar berättar Susanne Forslund: 

 – Vi har satt upp skärmar för att dämpa ljud vid arbetsplatserna i alla sektioner finns obokningsbara rum för samtal och telefon eller annat. Det gäller att hitta en kultur hur ska vi vara mot varandra. 

Birgitta Mossberg har varit SACO:s skyddsombud i landstinget sedan flytten ägde rum:

– Det var mycket väsen vid flytten  och många var oroliga, men jag tror att idag har de som var mest störda fått egna rum. Det finns också tomma rum som står till förfogande för alla att tillbringa tid i.

Birgitta Mossberg menar dock att det fortfarande är en majoritet av de anställda som inte tycker att det är bra, även om många är nöjda. Men det är idag ingen fråga för SACO, då det är tämligen  tyst ikring frågor om kontorslandskapet.

Professor Ann Bergman menar att det är viktigt att öppna kontorslandskap ses på ett nyanserat sätt:

– Ett kontorslandskap kan fungera bra en viss del en del av dagen till exempel. Att ständigt sitta i ett cellkontor kan bli ensamt och tråkigt. Men det gäller att det i kontorslandskapet  finns platser för att kunna dra sig undan när gäller vissa aktiviteter, säger Ann Bergman.

Att ett öppet kontorslandkap skulle framkalla psykisk ohälsa menar Ann Bergman är att se för snävt på frågan:

– Vad beror den psykiska ohälsan på? En arbetsbelastning som är för stor kanske inte påverkas av var du sitter i så hög grad. Det finns också många faktorer utanför arbetslivet som den kan bero på. Ohälsa i dagens arbetsliv finns det många olika faktorer bakom

Susanne Forslund, landstinget, ser ingen koppling mellan ökad psykisk ohälsa och flytten till det öppna landskapet :

– Det  finns inga siffror som ökar eller minskar som visar detta. Vid  en omflyttning får vi alltid prata om att medarbetarna får rätt förutsättningar för sitt uppdrag. 

Men det har  blivit mer öppet mellan människor anser Susanne Forslund:

– Vi ser varandra , vi möts, har pauser där vi pratar. Samtalen och det sociala samspelet blir bättre. 

Ann Bergman professor i arbetsvetenskap vid Karlstads Universitet :

– Det finns alltid en eftersläpning. Framtidens arbetsplats har det flexibla och gränslösa. men det behövs också platser och rum för att stänga ute saker och ting. Men det är ett organisatoriskt ansvar för att det ska finnas.