18 januari 2017

Lyssnarnas frågor: Om vedeldning, sopsortering och klimatkompensation

13 min

Hur farligt är vedeldning och hur eldar man på bästa sätt? Är det någon mening med att klimatkompensera och lönar det sig att källsortera plast och mjölkförpackningar?

Vår expertpanel den här veckan bestod av: Bertil Forsberg, professor i miljömedicin på Umeå universitet, Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL, svenska miljöinstitutet och Jonas Åkerman, transportforskare på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Vill du också ställa en fråga? Mejla till oss klotet@sr.se eller hör av dig via Twitter: @klotet