Länstyrelsen inte emot mineralletning i Kvarntorp

1:04 min

Länsstyrelsen i Örebro är inte emot att ett kanadensiskt bolag ska leta efter mineraler i Kvarntorp utanför Kumla. Frågan har väckt starka reaktioner.

Det är det kanadensiska bolaget URU metals som ansökt om att leta efter mineraler i ett område som är över 22 kvadratkilometer stort i Kvarntorp.

Samma bolag har tidigare velat leta efter uran i de områdena.

Ledande politiker i Kumla och Hallsberg är emot alla undersökningar och provborrningar området, såren efter förra seklets skifferbrytning har ännu inte läkt, menar de.

Det kanadensiska bolaget skriver i sin ansökan att man vill leta efter nickel men i praktiken omfattar ett tillståndet allt som finns där, även uran.

Länsstyrelsen är inte emot ett undersökningstillstånd men i sitt yttrande till Bergsstaten som avgör frågan, står det att:

"Provtagningar och provborrningar måste genomföras med stor aktsamhet för att inte negativt påverka de olika akvifererna, de grundvattenförande skikten i moränen, kalkstenen/alunskiffern, sandstenen och underliggande urberg."

Det står också att det finns naturreservat, skyddade fornlämningar och förorenade objekt i närheten och det måste bolaget ta hänsyn till om området ska undersökas.