Stor vikingagård i Birka är ett ovanligt fynd

En 40 meter lång stormannagård har hittats på området där vikingastaden Birka ligger.

En stormannagård var en byggnad där någon med mycket makt eller hög status bodde.

Arkeologerna tror att just den här gården kan ha hört till en man som var kungens ställföreträdare på Birka.

Fyndet är speciellt eftersom den här typen av byggnader hittills bara har hittats på några få andra platser i Skandinavien.

– Denna typ av vikingatida högstatusmiljöer har tidigare bara identifierats på ett fåtal platser i södra Skandinavien, till exempel vid Tissø och vid det kungliga residenset Lejre i Danmark, säger Johan Runer som är arkeolog vid Stockholms läns museum i ett pressmeddelande.

– Det är känt att det inhägnade området vid sådana storgårdar var kopplat till religiösa aktiviteter, fortsätter han. 

Gården hittades med georadar. Det är en metod som kan liknas vid ett ekolod men som används på land.

En artikel om fyndet kommer att publiceras i den internationella vetenskapliga tidskriften Archäologisches Korrespondenzblatt.

Forskningen är ett samarbete mellan Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stockholms läns museum och Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.