Svenska ambassaden i Sudan öppnar för syrier

Syrier som har rätt att återförenas med sin familj i Sverige kan från och med i dag bli intervjuade på svenska ambassaden i Sudan.

– Det har visats sig att det är väldigt svårt för flyktingar ifrån Syrien att komma till de beskickningar och ambassader som vi har öppna för familjeåterförening i grannländerna. Det är visumtvång i de flesta men inte i Sudan så då har vi underlättat för de här splittrade familjerna att kunna göra sina ansökningar där, säger Isabella Lövin (MP), som är minister för internationellt utvecklingsarbete.

För att få återförenas med sin familj krävs att man gör en intervju på en svensk ambassad. Utrikesdepartementet har beslutat att syrier bara får göra intervjuer på svenska ambassader i fem länder, men redan när beslutet fattades hade dessa länder infört visumkrav, vilket i princip gjort det omöjligt för syrier att ta sig dit.

Ekot har tidigare granskat situationen för de syrier som har rätt att återförenas med sina familjer i Sverige och regeringen har fått kritik för sitt agerande. Nu har alltså regeringen beslutat att låta syrier göra intervjun på Svenska ambassaden i Sudan.

Sana Mohammad har uppehållstillstånd i Sverige men har sina tre barn kvar i Syrien. Hon är en av dem som varit kritisk mot regeringens sätt att agera.

– Jag är så glad över det. De kunde ha valt ett lättare alternativ än Sudan, som Libanon, men det här är bättre än hur det var innan, säger Sana Mohammad.

Libanon är både närmare Sverige och inte lika dyrt att ta sig till. Nu vet Sana Mohammad inte hur hon ska ha råd med sina barns flygbiljetter till Sudan.

Regeringen har också fått kritik för att syrier inte kommer att få göra intervjuer på den svenska ambassaden i Libanon, när den öppnar senare i år, men det är inte aktuellt just nu.

– I ett första steg så gör vi det här möjligt ifrån Khartoum. Det är ett stort steg framåt mot hur situationen är nu, när splittrade familjer inte har möjlighet att ansöka med mindre än att man flyr till Europa i rangliga båtar med flyktingsmugglare. Det här är ett första steg och så får vi återkomma hur vi går vidare, säger Isabella Lövin (MP).

Vad säger du till den mamma som inte har råd att köpa en flygbiljett till Khartoum till sina barn?

– Jag har all medkänsla med dem som lider i Syrien just nu i ett sönderfallande land, säger Isabella Lövin.

Varför väljer Sverige inte att titta på ett enklare alternativ som skulle kunna vara Libanon som är ett grannland inte lika dyrt enklare att ta sig till?

– Vi ser över fler alternativ och vi får återkomma när vi är klara med det, säger Isabella Lövin.