Fem lodjur får fällas i år – men naturvårdare är kritiska

1:55 min

Den första mars så börjar årets lodjursjakt. Det är fem djur som ska fällas enligt länsstyrelsens beslut. Men innan den ens har börjat kommer kritiken.

– Det är en helt onödig jakt, säger Ulf Stridsberg som är rovdjursdebattör och som också sitter med i länsstyrelsens så kallade viltförvaltningsdelegation.

Precis som med vargen så väcker lodjursjakten känslor. Innan den ens har börjat har den överklagats från både jägarhåll och naturvårdshåll, jägarna tycker att de får jaga för lite lodjur och naturvårdarna tycker att det får jagas för mycket.

Av länets drygt hundra lodjur är det fem som ska skjutas, enligt länsstyrelsens beslut. Detta för att upprätthålla dom nivåer som länets viltförvaltningsdelegation har beslutat om.

– Viltförvaltningsdelegationen har belslutat att vi ska ha sexton lodjursföryngringar i länet, säger Sara Sundin som är rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Med lodjursföryngringar menas familjegrupper och om man räknar om föryngringar till antal individer så innebär det att vi ska ha knappt 90 lodjur spridda över länet.

Som skäl för jakten anger länsstyrelsen bland annat att man ska undvika skador på tamdjur. Och enligt statistiken så har 15 får och tio höns kommit till skada under åren 2013 till 2015, år 2016 är inte räknat ännu. Ett klent skäl för jakt tycker Ulf Stridsberg.

– Skadebilden från lodjur är ringa.

Något som Sara Sundin håller med om. Men samtidigt säger hon att det är viktigt att hålla nere nivåerna av lodjur till den siffra som är bestämd. Nu finns det drygt 100 lodjur i länet, det ska ligga kring knappt 90 och då har man också tagit höjd för eventuell skyddsjakt och felräkningar.

– När inventeringsresultatet hamnar ovanför förvaltningsnivån så finns det en förväntan att stammen ska beskattas och då är det licensjakt som är verktyget, säger alltså Sara Sundin.