Landskrona

160 ton zinkslam ska bort

2:56 min

I dag ska metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust i Landskrona börja med att transportera bort 160 ton zinkslam som har lagrats på industriområdet, totalt ska 600 ton bort.

– Vi har också dragit igång markundersökningarna. Vi vet att vi har föroreningar under slamlagren, slammet är stoff från vår egen rökgasrening som innehåller zink. Det återvinns inom vårt företag, säger Per Anders Hjort som är projektledare.

Produktionen stoppades av länsstyrelsen i december sedan man hittat höga halter av bland annat cyanid inne på området, och det kommer att krävas omfattande upprustning av anläggningen.

Asfalten där zinkslammet ligger har spruckit och det har läckt ner material i jorden.

– Vi tömmer anläggningen på olika typer av material. Det råvarustoff vi fått från stålverken går till en annan anläggning medan vi står still. Vi ser över produktionen och ser hur liknande inte ska uppstå, men först ska det saneras och hur vi gör det bestämmer vi när undersökningarna är klara, säger Per Anders Hjort, projektledare.

75 jobbar på Befesa Scandust och är nu tillbaka efter att ha varit hemma en tid.