Få biverkningar vid unik cancerbehandling på SU

1:40 min

I Sahlgrenska sjukhusets nya bild-och interventionscentrum kan man cellgiftsbehandla patienter med malignt melanom eller sarkom, skelett- och mjukdelscancer, på ett världsunikt sätt.

I samma sal kan man såväl röntga som operera och behandlingen är i sig en operation där man bara tillför den angripna kroppsdelen i cellgifter

Behandlingen kostar 150 000 kronor men de flesta blir tumörfria och många slipper amputera. 

– Det här är oftast en engångs-behandling som vi gör på fredagarna och som har väldigt bra resultat. Patienterna slipper upprepade cellgiftbehandlingar,säger kirurgen Roger Olofsson Bagge.

– Vi isolerar en kroppsdel - ett ben, en arm eller levern -vi opererar fram artär och ven och kopplar kroppsdelen till en hjärt/lungmaskin så att den är bortkopplad från kroppen. Då kan vi skölja kroppsdelen i dödliga halter cellgifter.

Så resten av kroppen får inga cellgifter?

- Nej cellgifterna hamnar bara där cancern finns och man slipper nästan alla biverkningar som håravfall och illamående.

Blir många av med tumörerna?

– Två tredjedelar blir av med tumörerna och det är i cancerfall extremt bra. Ifall tumörerna återkommer i exempelvis benet några år senare är det bara att göra om behandlingen.

Metoden kallas isolerad hyperterm perfusion (genomsköljning). Den lem som isolerats värms dessutom upp till 40 grader vilket gör att cellgifterna biter bättre och immunförsvaret blir mer aggressivt.

Och i fall där bara amputation varit lösningen kan man nu istället krympa tumörerna och operera bort dem. Därmed slipper många amputera

– Ungefär 80 procent av patienterna kan ha sin arm eller sitt ben i behåll vilket förstås är en stor vinst, säger kirurgen Roger Olofsson Bagge.

Det världsunika i metoden är att man i den nya operationssalen börjat  göra minimala ingrepp. Man behöver inte ens operera ut artär och ven utan det räcker med två små hål. Så patienten går hem med två små plåsterlappar på benet eller armen.