Dalarnas industrier kan drabbas av Trumpeffekten

2:51 min

Det kan få allvarliga konsekvenser för basindustrin i Sverige och Dalarna om Donald Trump sätter upp tullar för import, det menar Mats Kinnwall som är chefsekonom inom branschen.

Donald Trump vill blåsa liv i den amerikanska industrin och vissa befarar att det kan få allvarliga konsekvenser för den svenska exportinriktade basindustrin med stål, gruvor och skog. 

– För Sverige som är en liten exportberoende nation, och för Dalarna som har mycket exportindustri så kan det vara en negativ faktor, säger Mats Kinnwall som är chefsekonom för branschorganisationerna Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna.

I Dalarna skulle speciellt stålindustrin, med SSAB, Outokumpu och Ovako, kunna känna av Trumpeffekten.

Men Mats Kinnwall öppnar också för att Donald Trump kan vara bra för Sverige och Dalarna då han säger att han ska göra stora investeringar i USA:s infrastruktur.

– Då kommer det att gå åt stål och i den mån som det blir svenska stålverk som får leverera kan det vara en positiv faktor. Så det kan både gynna och missgynna Dalarna jämfört med resten av Sverige beroende på vilken av de här grundläggande krafterna som tar över, säger Mats Kinnwall.