Administrativa avgifter ökar länsteatrarnas utgifter

2:10 min

Idag presenteras en ny rapport från Kulturanalys som har granskat länsteatrarnas ekonomiska handlingsutrymme 35 år tillbaka i tiden.

Medan anslagen har ökat så har även utgifterna gjort det samma. En stor del av budgeten läggs nu på administrativa avgifter istället för på den konstnärliga personalen. Även lönekostnadsutvecklingen gör att de totala utgifterna per år seden 1985 har ökat kraftigt. 

– Trots att löneökningarna är så pass höga så anställer teatrarna väldigt många människor, men man gör det på ett nytt sätt, säger Sverker Härd, myndighetschef för Kulturanalys.

Idag fastanställs personal i mindre utsträckning än förut.

–  Korttidsanställningar har slagit igenom ganska kraftigt på länsteatrarna, säger Sverker Härd.

 För personalen innebär det en förändrad arbetsmiljö.  För kulturarbetarna inom länsteatrarna så har tillvaron blivit osäkrare och det är svårare att planera den konstnärliga verksamheten.

Idag finns det 19 scenkonstorganisationer som tillhör organisationen Länsteatrarna i Sverige , fem av dem ligger i Norrland och det är framförallt där som det är som kämpigast med ekonomin.

– Det är klart att det finns utmaningar i norr där det är långa avstånd, där man ska nå medborgarna över en gigantisk yta och där turnéverksamhet blir väldigt kostsamt, säger Åsa Kratz som är ordförare för Länsteatrarna i Sverige.

Hon tror att folk många gånger förväntar sig att kulturverksamheten ska finnas men inte kosta pengar. Länsteatrarna har under en längre tid efterfrågat större ekonomiska resurser i takt med att utgifterna har ökat.

– Jag tror att man behöver få en större insikt om att kulturen behöver mer pengar. Det är inte bara roligt med kultur, även en kulturskapare behöver ju kunna betala sin hyra.