Finsk studie: Sex gånger större risk att dö för barn som föds utanför sjukhus

1:04 min

I takt med BB-nedläggningarna har antalet födslar i bilar och ambulanser ökat i Finland vilket ökar riskerna framför allt för barn som föds för tidigt.

Om en vecka stängs BB i Sollefteå och debatten har handlat mycket om risken för mammor kommer att tvingas föda längs vägen.

I Sverige finns ingen tillförlitlig statistik om hur många barn som föds oplanerat utanför sjukhus och om det ökar med avståndet till BB men i vårt grannland Finland har man forskat i det.

Professor Mika Gissler från Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) som är underställt finska Hälso- och socialvårdsmyndigheten säger att det finns ett samband.

I Finland har antalet BB halverats under de senaste 25 åren och antalet oplanerade förlossningar utanför sjukhus har tredubblats.

Om avståndet är mer än 35 kilometer eller man har mer än 40 minuter till närmaste sjukhus så börjar risken öka för transportförlossningar i bil eller ambulans, säger Mika Gissler. Det i sin tur ökar risken för barnen, särskilt de prematura, de som föds för tidigt.

Om man vet att ett barn riskerar att födas för tidigt så kan mamman läggas in på patienthotellet i avvaktan på förlossning och då går det oftast bra. Men när förlossningen överraskande börjar för tidigt så ökar risken. 

Vi har konstaterat att om man föds oplanerat utanför sjukhus har man sex gånger så hög risk att dö.

I Sverige är registreringen av barn som föds oplanerat utanför sjukhus ofullständig.

– Det finns en registerkod för födslar utanför sjukhus men om förlossningen sker på väg till sjukhuset så registreras det som en sjukhusförlossning,säger Karin Gottvall, sakkunnig i reproduktiv och perinatal hälsa på Socialstyrelsen till DN i augusti 2016.