Eksjö kommun kritiseras efter tvillingarnas död

1:27 min

Eksjö kommun brast i handläggningen när det gäller fallet med tvillingarna som avled i somras.

Föräldrarna misstänktes för grovt vållande till annans död, men förundersökningen lades ner - orsaken till att barnen dog var lunginflammation.

Men Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Eksjö kommuns handläggning av ett barnärende och funnit brister. IVO konstaterar att barnen inte fick tillräckligt stöd och skydd av kommunens socialnämnd.

"Eksjö kommun har i det här ärendet inte beaktat barnens bästa och det är allvarligt. Vi kräver nu att de sätter in åtgärder som leder till att detta inte upprepas", säger Erik Kangeryd som är chef för socialtjänstenheten på IVO:s avdelning sydöst i ett pressmeddelande.

IVO bedömer att socialnämnden inte satte barnens bästa i främsta rummet när de handlade ärendet, man utredde inte tilräcklgt trots att föräldradrna sökt stöd. Men det orsakade inte barnens död.

Eksjö kommun meddelar på sin hemsida att de, med hänsyn till sekretessen, inte kommer kommentera uppgifter som härrör till enskilda ärenden men till TT säger de att de tar åt sig av kritiken:

– Det är klart att vi får gå tillbaka och fundera på hur våra rutiner ser ut och hur vi utreder, säger biträdande socialchef Peter Wallenberg till TT.

Han understryker att socialtjänsten uppfattade det som att föräldrarna hade avsikten att göra det bästa för barnen.

– Vår bedömning är att vi under hela den här tiden hade ett väldigt gott samarbete med föräldrarna och i det samarbetet kunde ge de insatser som var nödvändiga. Därmed tyckte vi att vi hade den insyn och det samarbete som var nödvändigt, säger han.