Aspholmen kan bli nytt område för bostäder

1:09 min

Industriområdet Aspholmen-Nasta i Örebro kan komma att bli område för bostäder. Men då behövs det skapas parkytor och grönska.

Aspholmen-Nasta är idag ett industri- och affärsområde. Bland annat ligger brandstationen där.

Örebro kommun har under hösten haft diskussioner med fastighetsägarna och Björn Sundin, socialdemokrat och ansvarigt kommunalråd hoppas på att det ska bli en stegvis förändring av området.

– Vi tror att Aspholmen ligger så pass bra till, att om 10-20 år så kommer Aspholmen vara en del av stadskärnan.

Björn Sundin (S) tror att det då förmodligen ligger mycket kontor men kanske också mycket bostäder i området då.

Vi måste i så fall skapa parkytor

Och skulle det bli bostäder så kräver det grönområden också förstås, menar Björn Sundin.

– Det är en sak som måste finnas på plats runt bostäder. Det måste finnas grönska, det måste finnas promenadstråk och det måste finnas miljöer som man vill vara i.

I nuläget finns det inte särskilt mycket av den grönska som krävs för bostäder, men det går att lösa.

– Vi måste i så fall skapa parkytor och skapa grönska runt gator och så vidare.