"Oacceptabelt skippa livsmedelstillsyn"

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist tycker inte att det är acceptabelt att många svenska kommuner saknar livsmedelstillsyn under sommaren. Hon anser också att det är för stora skillnader mellan olika kommuner.

Många kommuner i sommar drar in på tillsynen av restauranger och butiker. En tredjedel av de 194 kommuner som deltagit i Ekots undersökning svarar att de är utan livsmedelsinspektörer under hela eller delar av rötmånaden. Samtidigt ökar behovet av inspektioner i många kommuner i södra Sverige.

Livsmedelsverket anser också att det är för stora skillnader mellan kommuner där tillsyn sköts och kommuner där det slarvas.

Behovet ska styra
Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist stämmer in i kritiken.

– Jag tycker inte att det är acceptabelt att skylla på att det är semestertider, utan man måste titta på behovet och anpassa tillsynen efter det. Om man tittar på helheten så är det glädjande, antalet inspektioner har ökat i Sverige. Men att vissa kommuner i stort sett inte har någon tillsyn är helt oacceptabelt tycker jag.

Resurserna räcker inte
På Sverige kommuner och landsting är man medvetna om att det kan skilja mycket mellan olika kommuner. Problemet är inte bristande vilja att inspektera, utan att resurserna till inspektioner i stort sett varit oförändrade i tio års tid, menar Ann-Sofie Eriksson, som är sektionschef på Sveriges kommuner och landsting.

– Det ska finansierats med avgifter och avgifterna har legat still i tio år, medan kostnaderna för att bedriva en bra tillsyn givetvis har ökat. Olikheterna har att göra med hur mycket skattemedel en del kommuner har lagt in för att få en bra livsmedelstillsyn. Så här kan det givetvis vara en del skillnader.

I framtiden vill regeringen se ett system med fasta avgifter för livsmedelskontroll, ett system som ska tvinga kommunerna till motprestationer, alltså att de faktiskt genomför kontroller. Enligt Ann-Sofie Eriksson tycker Sveriges kommuner att det är rätt att gå.

Andreas Öbrink
andreas.obrink@sr.se