Nya protester i Karlstad mot moskébygge

15 min

På kommunens bord i Karlstad ligger just nu en ansökan om att få bygga en moské. Det är muslimska kulturföreningen i staden som vill bygga. Men frågan om moskén har delat Karlstads invånare och politiker i olika läger.

Protester mot moskébyggen är inget nytt. Sedan den första moskén byggdes i Sverige i Göteborg 1975, har den muslimska helgedomen växt starka känslor och uppbådat lokalt motstånd, oavsett kommun, men argumenten mot moskéerna har förändrats med tiden och i Karlstad, har även det skett en splittring bland muslimerna.'

Kristian Åström har varit i Karlstad och talat med moskéföreträdare, karlstadbor och politiker för att ta reda på vad protesterna handlar om.