Torsby brottas med bostadsbrist

8:52 min

Nu är vi tio miljoner svenskar, och befolkningsökningen har lett till bostadsbrist i många kommuner. Ann-Katrin Järåsen (S), kommunalråd i Torsby, hoppas nu på statliga lån till bostadsbyggande som regeringen ska utreda.

- Så akut som bostadsbristen är idag har den blivit de sista två åren. Konsekvenserna blir att kompetent personal inte kan komma hit för att det inte finns nånstans att bo. Eftersom vi har en åldrande befolkning så krävs det att det kommer in unga människor på de nya jobben, säger Ann-Katrin Järåsen (S).

Ett problem för landsbygdskommuner som Torsby är att värdet på nybyggda hus sjunker så fort de är färdigbyggda:

- Bankerna är inte särskilt intresserade av att låna ut pengar till bostadsbyggandet på landsbygden, och byggherrarna drar sig för att bygga här. Så vi måste förlita oss på vårt bostadsaktiebolag för byggnation.

Och det är inga småsummor det handlar om. Torsbys kommunala bostadsbolag har nu låtit bygga ett hyreshus med 20-talet lägenheter för att råda bot på den akuta bostadsbristen. Ann-Katrin Järåsen räknar med att de förlorade cirka 10 miljoner kronor så fort sista skriven var iskruvad.

Enligt lagstiftningen måste nämligen kommunala bostadsbolag bedrivas med affärsmässiga principer. Byggnader värderas därför inte efter vad det kostade att bygga, utan marknadsvärdet. Det vill säga den summa man kan få vid en försäljning.

- Som tur är fanns en politisk enighet i fullmäktige om att vi får ta den smällen. Sen kan jag tycka det är synd, för det är en kostnad som andra kommuner inte måste använda skattemedel till, säger Ann-Katrin Järåsen.

Den ökade asylinvandringen de senaste två åren har skapat bostadsbrist i många kommuner. Därför införde regeringen i fjol ett särskilt statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande på 1,85 miljarder. I år ska ytterligare 1,8 miljarder betalas ut i byggbonus. Men frågan är om Torsby kommer få ta del av det här bidraget, eftersom de på pappret inte kvalificerar sig, enligt Ann-Katrin Järåsen:

- I Boverkets statistik står det att vi inte har nån bostadsbrist. Och det beror på att vi är ju en fjärdedel av Värmlands yta och i ytterområden som Höljes och Bograngen kan det finnas lediga lägenheter. Då syns det inte att det är en lång kö i tätorten. Och man vill kanske inte pendla 8 till 10 mil varje dag.

Upplever du som kommunpolitiker att det finns en förståelse för den här problematiken från centralt håll?

- Nej, absolut inte.  Att den politik som förts och att de marknadskrafter som gällt får den här påverkan, det har inte varit känt. Men det har börjat vända.

I den parlamentariska landsbygdskommitténs betänkande med 75 förslag för en levande landsbygd föreslås statliga lån för glesbygdskommuner som behöver bygga bostäder. Regeringen har nu tillsatt en särskild utredare för att se över systemet med kreditgarantier och finansiering för bostadsbyggande, och där ingår kommitténs förslag till särskilda landsbygdslån.

- Det skulle vara en fantastisk insats för våran del. Jag skulle önska att det inte behöver vänta till ett riksdagsbeslut 2018, utan att man börjar jobba skarpt med det nu, som man gjort med bredbandet, säger Ann-Katrin Järåsen (S).