Norrköping

Riksdagspolitiker om Fadime

Idag för femton år sedan mördades Fadime Sahindal i Uppsala av sin pappa för att hon inte inordnat sig i släktens hederskultur. Idag uppmärksammas hennes arbete och kamp för kvinnors frihet i Sverige.

Upsala nya tidning publicerar i dag en debattartikel av moderaterna Andreas Norlén från Norrköping och hans partikamrat Marta Obminska från Uppsala.

De föreslår bland annat att uppdraget som länsstyrelsen i Östergötland har om att förebygga hedersförtryck ska permanentas.

De vill också se ett lätttillgängligt informationsmaterial till nyanlända om frågor som rör mänskliga fri- och rättigheter i en demokrati och skyldigheter och rättigheter i Sverige.

"Vi kan aldrig acceptera att hela släkter och hela umgänget mobiliseras för att kontrollera, förtrycka och fördöma dem som vill leva sina liv på sina egna villkor", skriver de.