Kan bli karantän för ministrar

1:23 min

Höga politiker som slutar med sina uppdrag bör ha en karantän på ett år innan de får ta andra jobb utanför politiken.

Det föreslås i en utredning idag. Förslagen om en en karantänstid gäller före detta ministrar och statssekreterare. Utredaren Sten Heckscher motiverar förslaget så här.

– Det kan begränsa risken för vissa intressekonflikter som kan uppstå när statsråd och statssekreterare byter jobb.

Frågan om höga politiker som går direkt från politiken till andra jobb har diskuterats flitigt. De kan ta med sig känslig information om regeringen, dess arbete och planer. Ett par kända exempel på snabba övergångar från politiken till toppjobb i näringslivet är förre moderate finansministern Anders Borg och den tidigare socialdemokratiske näringsministern Björn Rosengren.

Det har framförts krav på ett par års karenstid, men Sten Heckschers förslag lyder på att berörda politiker får vänta maximalt ett år innan de kan börja på sin nya anställning.

– Det här ska ju vara en vettig avvägning. Man ska inte ha yrkesförbud på människor, men det behövs en viss begränsning. Om jag inte minns fel är ett år vad man valt till exempel i Norge. Jag tycker ett år är en lämplig avvägning.

Utredningen föreslår inga sanktioner mot dem som inte accepterar en karantänstid utan snabbt tar ett nytt jobb utanför politiken.

- Vi har övervägt det och skriver också om det i vårt betänkande. Men vi landar i att ska nog inte behövas några sanktioner. Vi tror att de personer som är aktuella här kommer att leva enligt de här reglerna utan sanktioner.

PR-firmor och lobbyister anställer ofta före detta toppolitiker. Johan Molander, delägare på PR-byrån Narva, tycker det är bra med ett regelverk om karantän.

– Jag välkomnar tydligare spelregler. Jag tror att alla kommer att tjäna på det. Det är viktigt att politiker och påverkare agerar på ett sätt som har allmänhetens förtroende och då kommer tydligare spelregler att underlätta det, säger Sten Heckscher som utrett frågan om karantänstid.