Sölvesborg avråds från att byta ut stadsvapnet

Svenska Heraldiska föreningen avråder nu Sölvesborgs kommun från att i vissa sammanhang byta ut sitt kommunvapen mot en logotyp.

Kommunstyrelsen har beslutat att man bara ska använda kommunvapnet vid ceremoniella, högtidliga och exklusiva tillfällen.

Men det tycker Svenska Heraldiska föreningen är fel.

Det är stor skillnad på ett heraldiskt vapen och en logotyp. Den senare glöms bort när en ny presenteras. Den förra lever kvar för alltid eftersom det är originalet. Den nyskapade logotypen kommer alltid ses som ett onödigt påfund

"En vapensköld utstrålar trovärdighet och stabilitet, två egenskaper vars värde inte kan underskattas idag", skriver Stefan Bede som är kommunikationsansvarig på föreningen.

"Det är stor skillnad på ett heraldiskt vapen och en logotyp. Den senare glöms bort när en ny presenteras. den förra lever kvar för alltid eftersom det är originalet. Den nyskapade logotypen kommer alltid ses som ett onödigt påfund", skriver föreningen också.