SKARA

Nyanlända veterinärer snabbutbildas till djursjukskötare

1:01 min

Det spås bli stor brist på legitimerade djursjukskötare framöver, och det här är någonting som kan bli vägen in på arbetsmarknaden för ett antal flyktingar.

Sedan två veckor tillbaka går 18 nyanlända veterinärer en snabbutbildning på Sveriges lantbruksuniversitet i Skara - för att kunna ta jobb som just djursjukskötare när den årslånga utbildningen är klar.

– Anledningen är att veterinär inte är ett bristyrke. Arbetsmarknadens parter har definerat djursjukskötare som ett bristyrke. Och därav omskolningen, säger Margareta Stigson som är platschef på SLU i Skara.

Ungefär tio veckor av utbildningen är förlagd till Skara. Målet är att de ska kunna få legitimation direkt efter utbildningen.

En av eleverna är Iraj Mansouryan från Iran, som bott nästan fyra år i Sverige och jobbat som distriktsveterinär i hemlandet.

– Jag försökte att bli legitimerad veterinär i Sverige, men det tog lång tid med upphållstillståndet. Det var inte möjligt, säger han.

Vad tycker du om att jobba som djursjukskötare istället?

– Att jobba med djur är det viktiga för mig.