Elever på Nyköpings högstadium gör falska nyheter för att väcka debatt

1:49 min

Vikten av att vara källkritisk, är något som elever på Nyköpings högstadium tränar på.

Och det är bland annat falska nyheter på nätet som dykt upp under det amerikanska presidentvalet som nu inspirerar eleverna.

– Det handlar om skoldatorerna, att de missbrukas och ska återkallas, säger Andy Polo som går i klass åtta.
– Vi ska visa hur enkelt det är att sprida falska nyhet, säger Jonathan Larsen som också går i klass åtta.

Det handlar om elever på Nyköpings Högstadium som valt profilen redaktionen. Det innebär att de skriver artiklar till en digital skoltidning, som har som uppgift att själva skriva en falsk nyhet.

Den kommer att dementeras, men förhoppningen är att den ska väcka en diskussion och att eleverna ska få sig en tankeställare om vikten av källkritik säger bibliotekarien Jörgen Leidebrant som är en av de som ansvarar för profilen Redaktionen på Nyköpings högstadium.

– Jag brukar säga till mina elever, tänk som att det är första april, när du är ute på nätet. man kan inte köpa någonting rakt av. Man måste alltid vara vaksam.