Kritik mot trassel med journalsystem på förlossningen

1:30 min

Det datoriserade journalsystemet inom förlossningsvården i länet drabbades i helgen av störningar. Orsaken till störningarna är inte klarlagd.

Journalsystemet kom igång först på måndagseftermiddagen.

– Det är fel. Om journalsystemet strejkar kan det absolut innebära livsfara, säger Louise Bonnevier, barnmorska på Södersjukhuset, och fortsätter:

– Det kan vara så att en kvinna kommer in akut som är medvetslös, och kanske också ensam utan att ha sin partner med. Utan att kunna få fram hennes journal så är det svårt att få fram nån bakgrund, säger Louise Bonnevier.

I tre dagar har journalföringssystemet Obstretrix varit utsatt för störningar, vilket drabbat förlossningsvården i hela länet. Långa perioder har det gått ner helt, men sedan kommit igång igen.

Strax efter lunchtid på måndagen ska systemet fungerat fullt ut igen. Men eftersom journalerna uppdaterats för hand har patientsäkerheten aldrig varit i fara, enligt Johan Bratt, chefsläkare vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

– Vi har inte kunnat konstatera några såna problem. Det har kunnat hanteras, säger han.

Men barnmorskan Louise Bonnevier, som också är förtroendevald för Vårdförbundet, håller inte med.

Att det under dessa tre dygn inte har varit förhöjd risk för någon mamma eller barn på någon förlossningsklinik, köper hon inte.

– Även om vi har rutiner kring att använda papper och penna innebär det ju ytterligare belastning och det blir då en arbetsmiljöfråga. Vårt IT-system är ju vårt arbetsredskap, och är väldigt känsligt om det inte fungerar som det ska, säger Louise Bonnevier.

Vad är det värsta som skulle kunna hända?

– Det är ju om vi skulle missa något viktigt hos en kvinna eller ett barn, som är journalfört sen tidigare. Kan vi inte se det, då är det fara för mammans eller barnets liv, säger barnmorskan Louise Bonnevier.