Ingen kartlade klimatförändringens hälsorisker

0:22 min

Ingen av länets kommuner har kartlagt hur människors hälsa påverkas av det förändra klimatet, till exempel hur gamla och sjuka klarar värmeböljor.

En enkätundersökning gjord av Länsstyrelsen visar att kommunerna blir långsamt bättre på att anpassa sig för att stå emot extremare väder som klimatförändringarna för med sig. 2013 var det bara tre kommuner som hade en person med ansvar för klimatanpassning, 2016 är den siffran sju.

Men fortfaranade har ingen kommun i Västerbotten kartlagt hälsorisker kopplat till ett ändrat klimat, något som Länsstyrelsen rekomenderat.

– Till exempel om man får högre temperaturer som vid värmebölja så kan ju det påverka människors hälsa negativt. Som svaga grupper i samhället, som sjuka och gamla. Det kan till exempel öka smittspridning, säger Bodil Englund, klimatsamordnare på Länsstyrelsen.