Barnmorskorna och antiabortlobbyn

Abortvägrande barnmorska kan påverka hela Europa

3:21 min

Rättsfallet med den svenska barnmorskan som vägrar att utföra aborter kan drivas till Europadomstolen. Ett avgörande där kan få stor betydelse för hela Europa. Och barnmorskan får bland annat stöd av en amerikansk anti-abortorganisation.

– Om Ellinor Grimmark skulle vinna i Europadomstolen ger det en signal om att den här formen av vårdvägran kanske måste accepteras, säger Kavot Zillén som är doktor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet.

I början av 2014 blev Ellinor Grimmark legitimerad barnmorska. Omedelbart anmälde hon sin hemregion Jönköping, till Diskrimineringsombudsmannen. Grimmark menade att hon diskriminerats och kränkts på grund av sin kristna tro, när hon inte fått jobb som barnmorska på tre olika kliniker, efter att ha sagt att hon inte tänkte medverka vid aborter, ge dagen efter-piller eller sätta in kopparspiraler.

Både DO, och tingsrätten har kommit fram till att Grimmark inte diskriminerats. Och i dag inleds prövningen av fallet i Arbetsdomstolen.

Men både Ellinor Grimmark och hennes juridiska ombud Ruth Nordström har från början sagt att fallet ska drivas till Europadomstolen. För att på så sätt tvinga Sverige att införa en så kallad samvetsklausul som ger vårdpersonal rätt att vägra att utföra abort.

Ett avgörande i Europadomstolen kan också påverka långt fler länder än Sverige.

– Enkelt uttryckt kan man säga att när Europadomstolen avgör fall och tolkar Europakonventionens bestämmelse så har det större betydelse än när nationell domstol gör detsamma, säger Kavot Zillén.

Fallet oroar Catharina Zätterström från Barnmorskeförbundets etiska råd:

– Det känns extremt olyckligt tycker vi. Vi anser att kvinnans rätt alltid går före vårdgivarens rätt.

Catharina Zätterström tror att en samvetsklausul skulle kunna få stora konsekvenser, framförallt på mindre orter i Sverige.

– Då kanske vi inte kan tillgodose kvinnans behov. Det kan vara ett litet sjukhus där det vid tillfällen bara finns barnmorskor i tjänst som vägrar att syssla med aborter. Det kan leda till att kvinnan inte får den abort hon vill, att den blir senarelagd eller att hon måste åka till en annan ort för att göra abort. Det tycker vi är helt oacceptabelt med tanke på den lagstiftning vi har i Sverige, kvinnors rätt till att göra ett avbrytande, säger Catharina Zätterström.

Men att en samvetsklausul skulle skapa problem i vården håller inte Grimmark och hennes ombud med om.

Grundfrågan som skulle prövas i Europadomstolen är om Ellinor Grimmarks religions- och samvetsfrihet inskränkts. Och om så är fallet, blir frågan om en inskränkning är befogad med hänvisning till exempelvis kvinnans rätt att få vård.

Men det handlar alltså inte bara om Ellinor Grimmarks eget fall. Ekot har tidigare kunnat berätta att hennes rättsprocess får både finansiellt och juridiskt stöd av en av en av världens mäktigaste organisationer, som juridiskt driver konservativt kristna frågor. Organisationen Alliance Defending Freedom.

Ellinor Grimmarks fall är dessutom del av organisationens större kampanj som syftar till att bland annat påverka europeiska länders aborträtt.

Sedan Ellinor Grimmarks rättsprocess inleddes har ytterligare en barnmorska stämt sitt landsting efter att ha känt sig diskriminerad. Också hon nekades jobb eftersom hon vägrade att delta vid aborter. Hon företräds av samma jurister som Ellinor Grimmark och stöds också hon av ADF.

Oavsett om Grimmark kommer ha någon framgång i domstolar, tror den amerikanska forskaren och statsvetaren Joshua Wilson att Alliance Defending Freedoms kampanj kan påverka Sverige.

– Rättsfallet förändrar den politiska diskussionen om samvetsfrihet och abort, och i slutänden kan det också öppna för lagändringar, säger han.