Barnmorskorna och antiabortlobbyn

Abortvägrande barnmorskor får stöd från USA

3:24 min

En anti-abortorganisation i USA stödjer två svenska barnmorskor som vägrar att utföra aborter. En av dem är Linda Steen från Sörmland.

Reportage: När anti-abortlobbyn kom till Sverige

I dag inleder Arbetsdomstolen rättegång i fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark som vägrar att arbeta med aborter på grund av sin kristna tro.

Men Ekot kan visa att rättsfallet är en del av en internationell kampanj som bland annat syftar till att påverka europeisk aborträtt, och som drivs av en av världens mäktigaste kristna lobbyorganisationer, Alliance Defending Freedom, ADF.

– Det här fallet är ett klassiskt exempel på det lobbyarbete som ADF gör. De har drivit liknande rättsfall i USA ganska länge nu. Det är tydligt att ADF försöker att exportera strategin till Sverige, säger Joshua Wilson som är docent i statsvetenskap vid universitet i Denver och länge har forskat om ADF.

Det handlar om Ellinor Grimmark som 2014 legitimerades som barnmorska. Omedelbart anmälde hon sin hemregion, Jönköping, till Diskrimineringsombudsmannen. Grimmark menade att hon diskriminerats och kränkts på grund av sin kristna tro, när hon inte fått jobb som barnmorska efter att ha sagt att hon inte tänkte medverka vid aborter, ge dagen efter-piller eller sätta in kopparspiraler.

Både DO och tingsrätten i Jönköping har slagit fast att Regionen inte diskriminerat henne, men i veckan ska fallet alltså prövas i Arbetsdomstolen.

Det kan bli ett viktigt avgörande, tror Kavot Zillén som är doktor i medicinsk rätt, vid Uppsala universitet.

– Det kan ha ganska stor betydelse. Domstolens avgörande kan komma att bli vägledande för hur de här frågorna bör hanteras av vården, säger hon.

Ekot kan alltså visa att rättsfallet inte bara handlar om barnmorskan Ellinor Grimmark, utan det är en del av en internationell kampanj som bland annat syftar till att påverka aborträtten.

Bakom kampanjen ligger en av världens mäktigaste organisationer som juridiskt driver konservativt kristna frågor. Amerikanska Alliance Defending Freedom. Organisationen har en årlig budget på över 350 miljoner kronor.

ADF stödjer den svenska barnmorskans fall både juridiskt och ekonomiskt. ADF skickar inlagor till de svenska domstolarna, och på ADF Internationals hemsida finns en länk så att personer kan donera pengar till fallet. Där skriver också ADF att genom att driva Ellinor Grimmarks fall hela vägen till Europadomstolen, hoppas organisationen kunna tvinga Sverige och andra länder att ge vårdpersonal rätt till samvetsfrihet, alltså rätt att vägra att utföra aborter.

En strategi som är en viktig del i ADF:s arbete mot abort. Hur tätt sammankopplat organisationen tycker att frågan om samvetsfrihet är, med själva abortfrågan blir också tydligt i bland annat en debattartikel Ruth Nordström skrivit tillsammans med en representant från ADF.

ADF vill att rätten till liv ska gälla från befruktningsögonblicket, något som i grunden skulle göra all abort olagligt.

 – Huvudsyftet med att stötta sådana här rättsfall är att minska tillgängligheten till abort, och skapa en reva i abortlagstiftningen. ADF är helt emot abort, säger Joshua Wilson, från universitet i Denver.

Just så kallad samvetsfrihet har länge varit en prioriterad strategi inom ADF. Barnmorskans juridiska ombud, Ruth Nordström, är också en registrerad samarbetspartner till organisationen.

I en debattartikel 2012 skrev hon att en rörelse för samvetsfrihet behövs därför att:

I slutändan handlar det hela om att rädda små, oskyldiga människoliv.

Redan 2012 efterlyste hon också vårdpersonal som ville åberopa samvetsfrihet, bland annat genom en artikel i en tidskrift för kristen vårdpersonal.

Ellinor Grimmarks rättsprocess har hållit på sedan 2014. Ett år senare, 2015, trädde också ytterligare en barnmorska, Linda Steen, fram i Sörmland och stämde sitt landsting efter att hon nekats anställning vid kvinnokliniken i Nyköping, då hon sagt att hon inte tänkte medverka vid aborter. Hon företräds av samma jurister som Ellinor Grimmark, och också hennes fall stödjs av abortkritiska ADF och har överklagats till Arbetsdomstolen.

Varken Ellinor Grimmark, Ruth Nordström eller någon representant från internationella ADF vill ge några kommentarer till Ekot.

Det hör till ADF:s strategi att inte synas, organisationen vill hellre att rättsfallen ska ses som lokala initiativ, menar Joshua Wilson

– ADF vill att deras allierade ska känna till organisationen, men inte allmänheten. Det är bättre för ADF att kunna gå under radarn så att de inte drar på sig så mycket kritik, säger han.