Belastningsregistret en del i lämplighetsprövningen

1:12 min

På Linköpings universitet utbildas just nu ett 60-tal personer på det så kallade snabbspåret för lärare. Det här är personer som nyligen kommit till Sverige och som jobbat inom skolan i sitt hemland.

Hela intervjun med kursansvariga Åsa Larsson finns längst ned i artikeln

Alla som jobbar inom skolan eller förskolan ska innan de anställs lämna in ett utdrag från polisens belastningsregister. Men det är svårt att få fram en heltäckande bild vad gäller de personer som inte har bott i Sverige de senaste åren eftersom lagen enbart kräver ett utdrag från det svenska belastningsregistret som visar om personer dömts för brott inom Sverige.

På snabbspåret för lärare vid Linköpings universitet har frågan diskuterats men enligt Åsa Larsson, kursansvarig för snabbspåret där är frågan inte särskilt ny eftersom de har haft studenter från utlandet under flera år på de olika lärarprogrammen. Hon menar att registerutdraget är en del i lämplighetsprövningen och att det finns andra saker att väga in inför en anställning.

– Studenterna på snabbspåret har alla examensbevis från lärarutbildningen i sitt hemland och många har även intyg från tidigare arbetsgivare, säger Åsa Larsson till P4 Östergötland.