Åska mörklade Västervik

Ett kraftigt åskoväder berörde stora delar av länet under natten mot fredagen. Värst drabbades centrala Västervik. Där var alla de cirka 9 000 hushållen i innerstaden strömlösa under ett par timmar efter klockan två. Inte förrän under morgontimmarna fick kunderna i stadens västra delar tilbaka strömmen.

I Högsby slog ett blixtnedslag ut ett ställverk helt. Hela samhället, nästan 2 000 kunder, blev utan ström under efter par timmar efter kl 16.30.

Även Skogsby på Öland och Fagerhult hade längre strömavbrott till följd av åskvädret.