Rymdstationen ska hålla koll på jordens djur

1:42 min

Ett storskaligt rymdprojekt för att följa djurs rörelser över jorden planeras att dra igång nu i år.

Planen är att en stor antenn som väger 120 kilo ska skickas upp i rymden med en raket från Ryssland i början av sommaren. Den ska sedan monteras på den internationella rymdstationen, ISS.

– Två kosmonauter kommer att behöva göra en fyra timmar lång rymdpromenad för att montera den, berättar Martin Wikelski från det tyska Max Planck-institutet för ornitologi.

Det är inga små forskardrömmar som nu ser ut att bli verklighet. Martin Wikelski har kommit med idén, och den har tagit flera år att utveckla.

Om raketen kommer iväg som planerat kommer antennen att kunna följa signalerna från en massa specialtillverkade små sändare som ska bäras av olika djur.

– Djuren kommer att kunna berätta vad som händer i naturen, säger Martin Wikelski.

Det handlar om allt från att ta reda på mer om fåglars okända flyttvägar till att övervaka spridning av sjukdomar. Var dör flest fåglar under flyttningar, och hur sprids olika sjukdomar från djur, är några exempel på vad som kan studeras.

Visserligen går det sedan länge att följa djur med satelliter, men det här systemet ska kunna ge fler mätningar.

Till år 2020 ska sändarna dessutom bli så lätta att de kan sättas fast på riktigt små fåglar. Det är något som biologen Susanne Åkesson i Lund gärna vill utnyttja.

Hon har länge studerat tornseglare, och vill ta reda på mer om de unga tornseglarnas allra första flyttningar.

– Det finns vissa frågor här som vi inte kan svara på med den tekniken vi har tillgång till idag, och det här nya systemet skulle kunna hjälpa oss, säger Susanne Åkesson.