Polis

Svårt att fylla platserna på polisutbildningen

Det är stora problem att locka studenter till polisutbildningen i Umeå.

På de båda andra utbildningsorterna, Växjö och Stockholm, har utbildningsplatserna nu till vårterminen fyllts till 90 procent.
Men i Umeå gapar nästan hälften av platserna (45 procent) tomma.

Till saken hör att man i Umeå till den här terminen utökat antalet utbildningsplatser, från 150 till 225. Men bara 123 elever har börjat.

Studierektorn Pontus Berg säger till P4 Västerbotten att det är beklagligt, och att det blir svårt att nå målet med 1.500 fler poliser till år 2020.