Försvaret dåligt på ekonomi

Försvaret behöver skaffa sig nya rutiner för uppföljning av sin ekonomi. Det visar den genomgång av försvarets ekonomi som ekonomistyrningsverket gjort på uppdrag av regeringen.
Det stora underskott som uppstått i försvarets budget under hösten och vintern beror i första hand på den stora omorganistion som genomfördes förra året. När många - framför allt chefer - hamnade på nya befattningar, rann pengarna iväg innan försvaret fick grepp om vad som hände. Det menar Niklas Angestav , som lett ekonomistyrningsverkets granskning av försvarsekonomin.