Ramberg: Ygeman kan bli offer för M:s nya linje

2:17 min

Moderaternas nya linje riskerar att leda till att Liberalerna och Centern ställs utanför nästa regering, även om den skulle ledas av Anna Kinberg Batra. Det är alltså inte så konstigt att Centern och Liberalernas protesterar.

Inom Moderatledningen diskuteras nu möjligheten att genom misstroendeomröstning fälla både inrikesminister Anders Ygeman och bostadsminister Peter Eriksson, skriver Ekots politiska kommentator Tomas Ramberg.

Alliansen har misslyckats med att profitera på den rödgröna regeringens svagheter. Trots att Stefan Löfvens regering är bräcklig, hårt kritiserad och varit helt upptagen med frågor som normalt gynnar de borgerliga mest har alliansen som helhet inte rört sig framåt i opinionen. Moderatledningen drog i förra veckan slutsatsen att den måste öppna fler vägar till regeringsmakten.

Genom utspelet har Anna Kinberg Batra skaffat sitt parti större handlingsfrihet i regeringsfrågan. Från att ha varit den enda vägen har alliansen blivit en option bland flera. Liberaler och Centerpartister tvingas nu svara på den ökade press detta sätter på deras partier.

Den centerpartistiske gruppledarens attack mot M-ledningen är ett uttryck för den plåga detta dilemma åsamkar Centern. 

Och pressen kan tillta ytterligare. Moderaterna kommer att gå igenom fråga för fråga för att försöka hitta områden där de med hjälp av Sverigedemokraterna kan tillfoga regeringen politiska nederlag. Verkliga nederlag som tvingar regeringen att backa, inte bara de tillkännagivanden som brukar kritiseras för att vara tandlösa åsiktsyttringar utan praktiska konsekvenser.

När Moderaterna väl klarlagt att de kan tvinga regeringen att ändra sig om bara hela Alliansen ställer upp och utnyttjar SD:s stöd blir det besvärligt för Liberaler och Centerpartister att inte delta. De får svårt att förklara för sina väljare att de inte ska stå för sin politik bara för att Moderaterna försäkrat sig om Sverigedemokraternas stöd före omröstningarna.

På så sätt kan Moderaterna i praktisk handling ta strid med Centern och Liberalerna om den borgerliga opinionens stöd.

Moderaterna kan också göra verklighet av tidigare hot om att fälla enskilda statsråd genom misstroendeomröstningar i riksdagen. Inom Moderatledningen diskuteras möjligheten att sikta in sig på både inrikesminister Anders Ygeman och bostadsminister Peter Eriksson.

Det skulle i så fall ske som en tvåstegsraket. Först ställer allianspartierna, alternativt bara Moderaterna, krav på att Ygeman ska skjuta till pengar och förändra polisens ledning. De tillfogar att detta ska ske inom en viss tid, annars hotar de att utlösa en misstroendeomröstning. Detta ställer återigen Centern och Liberalerna inför politiska dilemman. Om de inte medverkar kommer de att anklagas för att hålla regeringen om ryggen.

På liknande sätt kan de hota att fälla bostadsministern om regeringen inte ställer upp på alliansens krav på avregleringar på byggområdet.

Moderaternas syfte är att trappa upp konfliktnivån i politiken och visa att de menar allvar med att driva på för en ny politik. Och konfrontation skulle det bli. Statsminister Stefan Löfven skulle tvingas ta ställning till om han passivt ska låta sin regering stympas eller svara med att återigen hota att utlysa extraval.

För allianspartierna är den omedelbara uppgiften att avsluta dagens öppna gräl och åtminstone utåt upprätta ett slags provisorisk sämja. Men internt fortsätter detta att vara det sämsta stämningsläget i allianskvartetten sen den bildades.