Viktigt att ta föräldraansvar

2:29 min

Socialtjänsten har ett ansvar att se till att inga barn i kommunen lider skada, men det är alltid föräldrarna som har det yttersta ansvaret för sina barn.

Om så skulle vara fallet måste kommunen agera, det säger Eva Bergström Selling bitrände verksamhetschef inom individ och familjeomsorgen på Sundsvalls kommun, apropå att det finns barn som bor i EU migranternas husvagnar uppställda på en campingplats söder om Sundsvall.

– Det absolut bästa är att barn går i skola och att även små barn får stimulans, men vi gör alltid en bedömning utifrån här och nu och ytterst är det alltid är föräldrarnas ansvar att i första hand ta hand om sina barn.

De romska barnfamiljer som finns i Sundsvalls kommun och försörjer sig som tiggare kan ansöka  om ekonomisk hjälp att få åka hem om de vill säger Eva Bergström Selling.

Hemlandet måste ta sitt ansvar för sina medborgare. Föräldrarna har ansvar för sina barn, och då tycker jag faktiskt de ska åka hem med sina barn, det är deras ansvar, det kan inte vara samhällets ansvar.